Αιολική Ενέργεια

Η wpd Hellas Onshore είναι εταιρεία του ομίλου wpd AG, που συγκαταλέγεται παγκοσμίως ανάμεσα στους ηγέτες της αγοράς στον κλάδο της αιολικής ενέργειας. Ο όμιλος έχει υλοποιήσει με επιτυχία ένα χαρτοφυλάκιο αιολικών πάρκων συνολικής εγκατεστημένης ισχύος άνω των 6.670 MW, στη διάρκεια των 26 ετών της δραστηριοποίησης του.

Στην wpd φροντίζουμε  κάθε στάδιο του έργου με τον βέλτιστο τρόπο και διαθέτουμε πολύχρονη εμπειρία σε όλα τα στάδια ανάπτυξης ενός έργου: Από την αρχική ιδέα, την εξασφάλιση γης και τον τεχνικό σχεδιασμό έως τη χρηματοδότηση, την κατασκευή και τη λειτουργία. Τα δυνατά μας σημεία περιλαμβάνουν την επιτυχή διαχείριση της αδειοδοτικής διαδικασίας, καθώς και τον σχεδιασμό και την  υλοποίηση μετρήσεων αιολικού δυναμικού σύμφωνα με τις προδιαγραφές των τραπεζικών ιδρυμάτων. Με την ομάδα των έμπειρων μηχανικών μας, σχεδιάζουμε customised χωροθετήσεις έργων και διασυνδέσεις με το δίκτυο. Ταυτόχρονα ,σημαντικός παράγοντας επιτυχίας της wpd αποτελεί η εξαιρετική τεχνογνωσία του ομίλου στην επιτυχή χρηματοδότηση των έργων . Με την συνολική εμπειρία που διαθέτουμε είμαστε σε θέση να διαχειριστούμε ακόμη και τα πιο απαιτητικά  έργα σε όλο τον κόσμο.

Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό του ομίλου wpd είναι ότι, ως ανεξάρτητος φορέας, αναλαμβάνουμε την τεχνική και εμπορική διαχείριση αιολικών πάρκων διεθνώς. Τα service teams της Deutsche Windtechnik , που είναι θυγατρική της wpd, δραστηριοποιούνται σε όλο τον κόσμο και συνοδεύουν τις ανεμογεννήτριες καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους.

Στην ελληνική αγορά, η WPD Hellas onshore αναπτύσσει ένα ελκυστικό χαρτοφυλάκιο έργων, το οποίο θα εξασφαλίσει τη συνεχή υλοποίηση έργων στα επόμενα χρόνια. Προκειμένου να επιτύχουμε τον στόχο μας, αυτόν της προώθησης της ελληνικής ενεργειακής μετάβασης με την εμπειρία μας, ενδιαφερόμαστε για νέες συνεργασίες και έργα στον κλάδο της αιολικής ενέργειας. Είτε είστε project developer είτε ιδιοκτήτης γης, είμαστε ο σωστός συνεργάτης για εσάς και αναμένουμε με ενδιαφέρον να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Επωνυμία εταιρείας: WPD ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΜΙΚΕ
Κεφάλαιο: 1.275.000,00
Αριθμός ΓΕΜΗ: 156357508000
ΑΦΜ: 801416459
Δραστηριότητα: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΌ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Διεύθυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 3, ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 15235
Ονοματεπώνυμο Διαχειριστή: Άρης Λιάσκος
Επωνυμία εταίρου: wpd europe GmbH
Διεύθυνση εταίρου: Stephanitorsbollwerk 3, D-29217, Bremen, Germany

Επωνυμία εταιρείας: WPD ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2 ΜΙΚΕ
Κεφάλαιο: 800.000,00
Αριθμός ΓΕΜΗ: 156362008000
ΑΦΜ: 801416644
Δραστηριότητα: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΌ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Διεύθυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 3, ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 15235
Ονοματεπώνυμο Διαχειριστή: Άρης Λιάσκος
Επωνυμία εταίρου: wpd europe GmbH
Διεύθυνση εταίρου: Stephanitorsbollwerk 3, D-29217, Bremen, Germany

Επωνυμία εταιρείας: WPD ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 3 ΜΙΚΕ
Κεφάλαιο: 130.000,00
Αριθμός ΓΕΜΗ: 168919701000
ΑΦΜ: 802050013
Δραστηριότητα: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΌ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Διεύθυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 3, ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 15235
Ονοματεπώνυμο Διαχειριστή: Άρης Λιάσκος
Επωνυμία εταίρου: wpd europe GmbH
Διεύθυνση εταίρου: Stephanitorsbollwerk 3, D-29217, Bremen, Germany

Επωνυμία εταιρείας: WPD ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4 ΜΙΚΕ
Κεφάλαιο: 75.000,00
Αριθμός ΓΕΜΗ: 168927301000
ΑΦΜ: 802050363
Δραστηριότητα: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΌ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Διεύθυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 3, ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 15235
Ονοματεπώνυμο Διαχειριστή: Άρης Λιάσκος
Επωνυμία εταίρου: wpd europe GmbH
Διεύθυνση εταίρου: Stephanitorsbollwerk 3, D-29217, Bremen, Germany

Επωνυμία εταιρείας: WPD ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 5 ΜΙΚΕ
Κεφάλαιο: 20.000,00
Αριθμός ΓΕΜΗ: 168984401000
ΑΦΜ: 802052958
Δραστηριότητα: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΌ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Διεύθυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 3, ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 15235
Ονοματεπώνυμο Διαχειριστή: Άρης Λιάσκος
Επωνυμία εταίρου: wpd europe GmbH
Διεύθυνση εταίρου: Stephanitorsbollwerk 3, D-29217, Bremen, Germany

Επωνυμία εταιρείας: WPD ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 6 ΜΙΚΕ
Κεφάλαιο: 20.000,00
Αριθμός ΓΕΜΗ: 168966601000
ΑΦΜ: 802052215
Δραστηριότητα: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΌ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Διεύθυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 3, ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 15235
Ονοματεπώνυμο Διαχειριστή: Άρης Λιάσκος
Επωνυμία εταίρου: wpd europe GmbH
Διεύθυνση εταίρου: Stephanitorsbollwerk 3, D-29217, Bremen, Germany

Επωνυμία εταιρείας: WPD HELLAS ONSHORE ΜΙΚΕ
Κεφάλαιο: 560.000,00
Αριθμός ΓΕΜΗ: 156397208000
ΑΦΜ: 801418601
Δραστηριότητα: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΌ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Διεύθυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 3, ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 15235
Ονοματεπώνυμο Διαχειριστή: Άρης Λιάσκος
Επωνυμία εταίρου:
wpd europe GmbH
Διεύθυνση εταίρου:
Stephanitorsbollwerk 3, D-29217, Bremen, Germany