Ηλιακή Ενέργεια

Η wpd Solar Hellas αναπτύσσει, χρηματοδοτεί, επενδύει και διαχειρίζεται φωτοβολταϊκά έργα. Αξιοποιώντας την τεράστια εμπειρία του ομίλου στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τις τελευταίες δύο δεκαετίες, υποστηρίζουμε φωτοβολταϊκά έργα σε όλες τις φάσεις για να διασφαλίσουμε της επίτευξη των στόχων και την αποδοτικότητα της επένδυσης. Μισθώνουμε τη γη, σχεδιάζουμε τα έργα σύμφωνα με τις εκάστοτε απαιτήσεις, φροντίζουμε για την σωστή αδειοδότηση, τη διάρθρωση της χρηματοδότησης, εξασφαλίζουμε τους καλύτερους όρους για την προμήθεια εξοπλισμού και εγγυόμαστε ότι το έργο θα λειτουργεί ομαλά.

Αν πρόκειται για τον σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση και την κατασκευή φωτοβολταϊκών έργων, η wpd είναι ο  συνεργάτης στον οποίον μπορείτε να βασιστείτε. Η εμπειρία μας είναι το κλειδί για την ορθή ολοκλήρωση ενός έργου, από την αρχική ιδέα έως την ηλέκτρισή του, από κοινού με τους συνεταίρους μας, και σε συνεργασία με τις αρχές, την τοπική αυτοδιοίκηση και τους ιδιοκτήτες γης.

Σε όλο τον κόσμο, η wpd έχει εγκαταστήσει περίπου 6.670 έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Τα 23 MWp από αυτά είναι φωτοβολταϊκά έργα και υπάρχει ένα ανεκτέλεστο χαρτοφυλάκιο 1,5 GWp στην Ελλάδα, τη Γερμανία, τις ΗΠΑ, τη Γαλλία, την Ταϊβάν και τις Φιλιππίνες. Η wpd είναι τόσο επικεντρωμένη στην επέκταση του χαρτοφιλακίου στην Ελλάδα όσο και στην αμερικανική ήπειρο, την Ασία και την υπόλοιπη Ευρώπη.

Μπορείτε και εσείς να επωφεληθείτε από τα πλεονεκτήματα που έχει να προσφέρει η wpd στην υλοποίηση έργων για την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας: Επιτρέψτε μας να βάλουμε το δικό σας έργο ηλιακής ενέργειας υπό το σωστό πρίσμα φωτός!

Επωνυμία εταιρείας: WPD SOLAR ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΜΙΚΕ
Κεφάλαιο: 3,000
Αριθμός ΓΕΜΗ: 157161908000
ΑΦΜ: 801452631
Δραστηριότητα: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΌ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Διεύθυνση: Λ. Πεντέλης 3, Βριλήσσια 15235
Ονοματεπώνυμο Διαχειριστή: Niclas Fritsch / Κώστας Φαϊτατζόγλου
Επωνυμία εταίρου: wpd solar GmbH
Διεύθυνση εταίρου: Stephanitorsbollwerk 3, D-29217, Bremen, Germany

Επωνυμία εταιρείας: WPD SOLAR ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2 ΜΙΚΕ
Κεφάλαιο: 3,000
Αριθμός ΓΕΜΗ: 157163408000
ΑΦΜ: 801452692
Δραστηριότητα: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΌ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Διεύθυνση: Λ. Πεντέλης 3, Βριλήσσια 15235
Ονοματεπώνυμο Διαχειριστή: Niclas Fritsch / Κώστας Φαϊτατζόγλου
Επωνυμία εταίρου: wpd solar GmbH
Διεύθυνση εταίρου: Stephanitorsbollwerk 3, D-29217, Bremen, Germany

Επωνυμία εταιρείας: WPD SOLAR ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΙΚΕ
Κεφάλαιο: 3,000
Αριθμός ΓΕΜΗ: 157087308000
ΑΦΜ: 801449282
Δραστηριότητα: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΌ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Διεύθυνση: Λ. Πεντέλης 3, Βριλήσσια 15235
Ονοματεπώνυμο Διαχειριστή: Niclas Fritsch / Κώστας Φαϊτατζόγλου
Επωνυμία εταίρου: wpd solar GmbH
Διεύθυνση εταίρου: Stephanitorsbollwerk 3, D-29217, Bremen, Germany

Επωνυμία εταιρείας: WPD SOLAR ΕΛΛΑΣ ΜΙΚΕ
Κεφάλαιο: 3,000
Αριθμός ΓΕΜΗ: 157159408000
ΑΦΜ: 801452563
Δραστηριότητα: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΌ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Διεύθυνση: Λ. Πεντέλης 3, Βριλήσσια 15235
Ονοματεπώνυμο Διαχειριστή: Niclas Fritsch / Κώστας Φαϊτατζόγλου
Επωνυμία εταίρου: wpd solar GmbH
Διεύθυνση εταίρου: Stephanitorsbollwerk 3, D-29217, Bremen, Germany

Επωνυμία εταιρείας: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΣ M.Ι.Κ.Ε.
Κεφάλαιο: 1,000
Αριθμός ΓΕΜΗ: 156232101000
ΑΦΜ: 801410719
Δραστηριότητα: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΌ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Διεύθυνση: Λ. Πεντέλης 3, Βριλήσσια 15235
Ονοματεπώνυμο Διαχειριστή: Niclas Fritsch / Κώστας Φαϊτατζόγλου
Επωνυμία εταίρου: wpd solar GmbH
Διεύθυνση εταίρου: Stephanitorsbollwerk 3, D-29217, Bremen, Germany

Επωνυμία εταιρείας: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΑΥΡΗΣ Μ.Ι.Κ.Ε.
Κεφάλαιο: 1,000
Αριθμός ΓΕΜΗ: 156216101000
ΑΦΜ: 801409886
Δραστηριότητα: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΌ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Διεύθυνση: Λ. Πεντέλης 3, Βριλήσσια 15235
Ονοματεπώνυμο Διαχειριστή: Niclas Fritsch / Κώστας Φαϊτατζόγλου
Επωνυμία εταίρου: wpd solar GmbH
Διεύθυνση εταίρου: Stephanitorsbollwerk 3, D-29217, Bremen, Germany