Όμιλος wpd

Η wpd ιδρύθηκε στη Βρέμη το 1996 ως εταιρεία δύο ανθρώπων και αναπτύχθηκε μαζί με τη βιομηχανία της αιολικής ενέργειας. Σήμερα, είμαστε ένας παγκοσμίως ενεργός κατασκευαστής και διαχειριστής μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και φωτοβολταϊκών. Παίζουμε καθοριστικό ρόλο στη βιώσιμη μετατροπή των αποθεμάτων ενέργειας και συμβάλλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος. Οι 4.000 εργαζόμενοί μας σε 31 χώρες έχουν αποκτήσει μια σημαντική εμπειρία από την εγκατάσταση 2.750 ανεμογεννητριών με ισχύ 6.670 MW.

Για χρόνια, η wpd κατέχει την κορυφαία αξιολόγηση (Α) από τον οργανισμό Euler Hermes (Allianz Group). Η εξωτερική αξιολόγηση της πιστοληπτικής μας ικανότητας υπογραμμίζει τις άριστες μελλοντικές προοπτικές που έχει η εταιρεία, πέρα από τη θετική ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασής της.

Η wpd προσφέρει προστιθέμενη αξία σε όλο το φάσμα του  κλάδο της αιολικής ενέργειας. Ο Όμιλος αποτελείται από τα εξής:

  • wpd GmbH (ανάπτυξη και εκμετάλλευση αιολικών και ηλιακών πάρκων)
  • wpd windmanager GmbH & Co. KG (εμπορική διαχείριση και τεχνική λειτουργία)
  • Deutsche Windtechnik AG (συντήρηση και επισκευή)

Τα έργα αιολικής ενέργειας είναι σύνθετα επιτεύγματα πολύπλευρου σχεδιασμού.
Η wpd υποστηρίζει τα χερσαία αιολικά σε όλα τα στάδια ανάπτυξής τους για να διασφαλίσει την επίτευξη των στόχων και την εξασφάλιση της κερδοφορίας.

Η ηλιακή ενέργεια αποτελεί μια ακόμη σημαντική συμβολή στην επιτυχή  ενεργειακή μετάβαση. Η wpd δραστηριοποιείται παγκοσμίως και σε αυτή την αναπτυσσόμενη αγορά και επεκτείνει διαρκώς το χαρτοφυλάκιό της.

Εγκατεστημένη ισχύς
6.670 MW
4.000
άτομα προσωπικό
Πλαίσιο έργων
19.320 MW
χερσαίας αιολικής ενέργειας
Ανεγέρθηκαν
2.750
ανεμογεννήτριες
31
χώρες σε όλο τον κόσμο
Πλαίσιο έργων
5.015 MW
ηλιακής ενέργειας