Όμιλος wpd

Η wpd ιδρύθηκε στη Βρέμη το 1996 ως εταιρεία δύο ανθρώπων και αναπτύχθηκε μαζί με τη βιομηχανία της αιολικής ενέργειας. Σήμερα, είμαστε ένας παγκοσμίως ενεργός κατασκευαστής και διαχειριστής μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και φωτοβολταϊκών. Παίζουμε καθοριστικό ρόλο στη βιώσιμη μετατροπή των αποθεμάτων ενέργειας και συμβάλλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος. Οι 3.500 εργαζόμενοί μας σε 28 χώρες έχουν αποκτήσει μια σημαντική εμπειρία από την εγκατάσταση 2.550 ανεμογεννητριών με ισχύ 5.740 MW.

Για χρόνια, η wpd κατέχει την κορυφαία αξιολόγηση (Α) από τον οργανισμό Euler Hermes (Allianz Group). Η εξωτερική αξιολόγηση της πιστοληπτικής μας ικανότητας υπογραμμίζει τις άριστες μελλοντικές προοπτικές που έχει η εταιρεία, πέρα από τη θετική ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασής της.

Η wpd προσφέρει προστιθέμενη αξία σε όλο το φάσμα του  κλάδο της αιολικής ενέργειας. Ο Όμιλος αποτελείται από τα εξής:

  • wpd AG (ανάπτυξη και εκμετάλλευση αιολικών και ηλιακών πάρκων)
  • wpd windmanager GmbH & Co. KG (εμπορική διαχείριση και τεχνική λειτουργία)
  • Deutsche Windtechnik AG (συντήρηση και επισκευή)

Τα έργα αιολικής ενέργειας είναι σύνθετα επιτεύγματα πολύπλευρου σχεδιασμού.
Η wpd υποστηρίζει τα χερσαία αιολικά σε όλα τα στάδια ανάπτυξής τους για να διασφαλίσει την επίτευξη των στόχων και την εξασφάλιση της κερδοφορίας.

Η ηλιακή ενέργεια αποτελεί μια ακόμη σημαντική συμβολή στην επιτυχή  ενεργειακή μετάβαση. Η wpd δραστηριοποιείται παγκοσμίως και σε αυτή την αναπτυσσόμενη αγορά και επεκτείνει διαρκώς το χαρτοφυλάκιό της.

Τα υπεράκτια αιολικά πάρκα συντελούν σημαντικά στην απεξάρτηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τον άνθρακα. Στον τομέα αυτό, η wpd μπορεί να αξιοποιήσει τις επιτυχίες της σε όλο τον κόσμο, την πλούσια εμπειρία της και τις αποτελεσματικές συνεργασίες της.

Εγκατεστημένη ισχύς
5.740 MW
3.500
άτομα προσωπικό
Πλαίσιο έργων
13.870 MW
χερσαίας αιολικής ενέργειας
Ανεγέρθηκαν
2.550
ανεμογεννήτριες
28
χώρες σε όλο τον κόσμο
Πλαίσιο έργων
2.300 MW
ηλιακής ενέργειας